Επιστολή προς τον ΥΠΕΝ κο Χατζηδάκη σχετικά με Διακήρηξη Διαγωνισμού για τον καθορισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων…

Πατήστε εδώ ώστε να διαβάσετε την  επιστολή του ΠΣΥΠΕΝΕΠ στον ΥΠΕΝ κο Κώστα Χατζηδάκη σχετικά με τη Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για  τον καθορισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων & κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργεια.

860