Σκοπός

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών ιδρύθηκε το 2015 από 57 ιδρυτικά μέλη με διασπορά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος υπάρχει απαίτηση βάση του Καταστατικού του Συλλόγου να έχει πιστοποιηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως Ενεργειακός Επιθεωρητής.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε ως ένα επιστημονικό όργανο, με σκοπό:

 • την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του
 • την ανάπτυξη συνεργασίας των μελών του
 • την ενημέρωση του κοινού σε θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας
 • την συνεργασία με θεσμικού φορείς σε τεχνικοοικονομικά θέμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων

Στόχοι

H πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου θα επιδιώκεται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του, με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, και ιδιαίτερα:

 • Με τεχνικές εκδηλώσεις, σεμινάρια και συνέδρια που θα αποβλέπουν στην εξύψωση της στάθμης του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού των μελών του.
 • Με συστηματική ηλεκτρονική αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου προς τα μέλη του.
 • Με ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με θεσμοθετημένους φορείς για την υπεύθυνη και συστηματική πληροφόρηση των ιδιοκτητών και των χρηστών των κτιρίων για κάθε τεχνικοοικονομικό θέμα που αφορά σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.
 • Με την εκπόνηση μελετών και προτάσεων σχετικά με τα θέματα που άπτονται της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας των ενεργειακών επιθεωρητών και την προώθηση τους στους αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Με τη συγκρότηση επιτροπών που θα εξετάζουν και θα συντάσσουν προτάσεις προς τα όργανα του συλλόγου σε θέματα που θα προκύπτουν λόγω μη εφαρμογής ή στρεβλής εφαρμογής της σχετικής με τους ενεργειακούς επιθεωρητές νομοθεσίας.
 • Με την συγκρότηση επιτροπών που θα εξετάζουν και θα συντάσσουν προτάσεις προς τα όργανα του συλλόγου σε θέματα σχετικά με την βελτίωση της σχετικής με τους ενεργειακούς επιθεωρητές ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Με την εγγραφή του συλλόγου σε διεθνείς οργανώσεις.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου βάσει του καταστατικού έχει διετή θητεία και για την περίοδο 2016-2018.

 

Laskos

Κώστας Λάσκος

Πρόεδρος Π.Συ.Π.Εν.Επ.

 

Πολιτικός μηχανικός Α.Π.Θ. / Σύμβουλος ενεργειακού σχεδιασμού και εξοικονόμησης ενέργειας / Building Energy Modeling Professional (BEMP)

 

Vaitsi

Βαΐτση Χρυσούλα

Γεν. Γραμματέας Π.Συ.Π.Εν.Επ.

 

Δρ. πολιτικός μηχανικός Α.Π.Θ. με εξειδίκευση στην εξοικονόμηση ενέργειας και ορθολογική χρήση ενέργειας στα κτίρια. / Ενεργειακός επιθεωρής Γ’ τάξης.

 

Pavlou

Παύλου Μαρία

Ταμίας Π.Συ.Π.Εν.Επ.

 

Πολιτικός Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών / Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ’ Τάξης / Επιθεωρητής Δόμησης Β’ Τάξης / Μέλος Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

Christodoulidis

Χριστοδουλίδης Μιχάλης

Μέλος Π.Συ.Π.Εν.Επ.

 

Μηχανολόγος Μηχανικος ΑΠΘ με εξειδίκευση στον ενεργειακό τομέα /
MsC στo USAF Staff College στις ΗΠΑ στον τομέα της Αεροναυπηγικής (aircraft) / Τεχνικός σύμβουλος κατασκευής κέντρων δεδομένων (data center) και βιοκλιματικών κτηρίων με ενσωμάτωση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Giannakandropoulos

Γιαννακανδρόπουλος Χρίστος

Μέλος Π.Συ.Π.Εν.Επ.

 

Μηχανολόγος Μηχανικος ΕΜΠ / MsC Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων Ε.Α.Π. / Σύμβουλος ενεργειακών έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών

Kampourlidis

Ηλίας Καμπουρλίδης

Μέλος Π.Συ.Π.Εν.Επ.

 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. / Κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ στην κατηγορία 9 (Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές) / Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής / Εκπαιδευτής Ενεργειακών Επιθεωρητών / Ελεύθερος Επαγγελματίας από το 1995 έως και σήμερα

SIAFAKAS

Θωμάς Σιαφάκας

Μέλος Π.Συ.Π.Εν.Επ.

 

Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών / Μηχανικός έργων και Τεχνικός διευθυντής έργων της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (1988-2011) / Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής

 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Η εξελεγκτική επιτροπή βάσει του καταστατικού έχει διετή θητεία και για την περίοδο 2016-2018.

 

Δημήτρη Μαντάς – μηχ. μηχ. ΕΜΠ

Βασίλη Σερμπετζόγλου – μηχ.μηχ.

Λάμπρο Μπαμπίλη μηχ. μηχ.