Αίτημα αναβολής έναρξης του προγράμματος ‘Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ’

“Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Κατ’ αρχάς σας συγχαίρουμε για τον σχεδιασμό του νέου Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ», που αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν κατά την εφαρμογή του πρώτου Προγράμματος, με σύγχρονο και – το σημαντικότερο – κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Όπως ήδη πολύ καλά γνωρίζετε, η υλοποίηση και επιτυχία του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» στηρίζεται σε μέγιστο βαθμό στη χρήση Πληροφορικού Συστήματος (ΠΣ) στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι στο Πρόγραμμα (ωφελούμενοι, μηχανικοί, προμηθευτές, τράπεζες, ΕΤΕΑΝ). Μέσω αυτού, θα υποβάλλονται οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα πραγματοποιούνται πληθώρα ελέγχων μέσω της διασύνδεσής του με το TaxisNet, το Πληροφοριακό Σύστημα των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (buildingcert), αλλά και το τραπεζικό σύστημα, εφ’ όσον ο ωφελούμενος προβεί σε τραπεζικό δανεισμό.

Αν και ο οδηγός του προγράμματος είναι διαθέσιμος στο κοινό από τις 8 Φεβρουαρίου, Παραρτήματα – βασικοί φορείς πληροφορίας και απαραίτητα έντυπα για την υποβολή των αιτήσεων – δημοσιεύθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου. Επιπλέον, μέχρι και σήμερα, παραμονή της έναρξης του Προγράμματος, δεν έχει δοθεί δοκιμαστική πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα σε κανέναν, ούτε καν στους μηχανικούς που θα αναλάβουν να «τρέξουν» το Πρόγραμμα, με προφανή συνέπεια να έχουν πλήρη άγνοια της χρήσης και των ζητουμένων του. Πέραν τούτου, περίοδος δοκιμαστικής χρήσης του ΠΣ σε πραγματικές συνθήκες, είναι απαραίτητη – όπως έχει διδάξει η εμπειρία σε ανάλογες περιπτώσεις – για να αποκαλυφθούν αδυναμίες και αστοχίες στη λειτουργία του, κάτι που είναι απολύτως βέβαιο πως θα συμβούν, όσο άρτια και να έχει σχεδιαστεί σε θεωρητικό επίπεδο.

Παράλληλα, τον τελευταίο καιρό έχει καλλιεργηθεί έντονα μεταξύ των εν δυνάμει ωφελούμενων η πεποίθηση ότι το Πρόγραμμα θα έχει εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος πλήρη απορρόφηση, με αποτέλεσμα να ασκείται ασφυκτική πίεση στους μηχανικούς να υποβάλλουν τις πλήρης αιτήσεις, του πρώτου (αίτηση, έλεγχο φορολογικών στοιχείων) και του δεύτερου σταδίου (πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, έντυπα παρεμβάσεων και προϋπολογισμού έργου και λοιπόν υπευθύνων δηλώσεων και δικαιολογητικών) άμεσα με την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος, σε μία μέρα από τώρα δηλαδή, ώστε να εξασφαλιστεί η ένταξη τους στο Πρόγραμμα.

Τα παραπάνω δεδομένα σε συνδυασμό με την μέχρι και σήμερα απουσία απαντήσεων σε συγκεκριμένα ουσιώδη θέματα επί του Οδηγού του Προγράμματος μέσω του συστήματος ερωταπαντήσεων, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε σωρεία λαθών και προβλημάτων κατά το πρώτο κύμα υποβολής αιτήσεων.

Και αυτό βέβαια στην περίπτωση που το ΠΣ μπορέσει να ανταπεξέλθει στον τεράστιο αριθμό των ενδιαφερόμενων που θα προσπαθήσουν να μπουν στο ΠΣ, είτε για να υποβάλουν αίτηση είτε για να ενημερωθούν για την λειτουργία του, είτε ακόμη και από απλή περιέργεια να το δουν. Μια πιθανή αστοχία του ΠΣ να ανταπεξέλθει στη μαζική αυτή είσοδο και χρήση αυτού θα έχει άμεσο αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας άσχημης και εν πολλοίς άδικης εικόνας για το ίδιο το Πρόγραμμα και την προσοχή με την οποία έχει κατά τα λοιπά σχεδιαστεί καθώς και για το ίδιο το Υπουργείο που έχει την διαχειριστική και πολιτική ευθύνη.

Κύριε Υπουργέ,

Για όλους τους παραπάνω λόγους, με γνώμονα την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των στόχων του Προγράμματος και τη διασφάλιση της καλής εικόνα που του αξίζει, σταθμίζοντας αφ’ ενός την εικόνα μιας μικρής αναβολής της έναρξής του αλλά και αφ΄ετέρου την ανετοιμότητα κάποιων σημαντικών παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών, προτείνουμε :

να δοθεί τουλάχιστον δεκαπενθήμερη αναβολή στην έναρξη του Προγράμματος με παράλληλη δυνατότητα πρόσβασης όλων των ενδιαφερόμενων στο Πληροφορικό Σύστημα, έκδοσης όλων των απαραίτητων διευκρινήσεων όσον αφορά σε λεπτομέρειες του Οδηγού του Προγράμματος αλλά πιο σοβαρών σχετικά με την έννοια της Ριζικής Ανακαίνισης όπως

ο τρόπος καθορισμού της,

η μεθοδολογία και οι παράμετροι καθορισμού της οικονομικής εφικτότητας των μέτρων που επιβάλλονται να εφαρμοστούν στην περίπτωση που οι εργασίες εμπίπτουν σε αυτή τη κατηγορία και

ο καθορισμός από το Πρόγραμμα του υπεύθυνου μηχανικού που θα προβεί στους κατάλληλους ελέγχους πριν τη φάση υποβολής αίτησης για ένταξη στο Πρόγραμμα.

Επιπλέον, για την εύρυθμή λειτουργία του Πληροφορικού Συστήματος και εφ’ όσον όπως φαίνεται ο διαθέσιμός Προϋπολογισμός ανά Περιφέρεια είναι ανεξάρτητος, προτείνουμε για τον πρώτο μήνα, η πρόσβαση στο ΠΣ για αιτήσεις τους προγράμματος για κάθε Περιφέρεια ή ομάδα Περιφερειών να δίνεται εκ περιτροπής ούτως ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ενδιαφερόμενων που θα εισέρχονται ταυτόχρονα στο Σύστημα.

Με την ελπίδα πως θα αποδεχτείτε την πρότασή μας, παραμένουμε στη διάθεση σας για να συνδράμουμε όσο μπορούμε στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού για την αναθέρμανση της εθνικής οικονομίας Προγράμματος.

Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος του ΔΣ
Κων/νος Λάσκος

Η γραμματέας του ΔΣ  
Χρυσούλα Βαΐτση”

1770