Τέταρτη συνεχόμενη παράταση κατά ένα (1) μήνα στις άδειες των ενεργειακών επιθεωρητών.

Με αριθμό 523 και ειδ. 45 /28-6-2016 το ΥΠΕΚΑ κατέθεσε τροπολογία όπου ζητείται η παράταση ισχύς των αδειών των...
Read more Τέταρτη συνεχόμενη παράταση κατά ένα (1) μήνα στις άδειες των ενεργειακών επιθεωρητών.