ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

O Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών (Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ) συμμετείχε στην συζήτηση του σχεδίου νόμου που τροποποιεί τα απαιτούμενα προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 

Στις 12 Ιουλίου και μετά από πρόσκληση της αρμόδια επιτροπής της Βουλής, ο Π.ΣΥ.Π.Ε.Ν.ΕΠ., συμμετείχε μέσω του προέδρου του  Κώστα Λάσκου και του εκπρόσωπου Τύπου Μιχάλη Χριστοδουλίδη, στη συζήτηση του σχεδίου νόμου  “Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις” με το οποίο τροποποιούνται τα απαιτούμενα προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του Συλλόγου είναι τα εξής:

  1. Η μη πλήρης εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ έχει ήδη δημιουργήσει πρόβλημα στην έναρξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 σχετικών με επενδύσεις στο τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (βλ. «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον») αφού αποτελεί προαπαιτούμενο (αιρεσιμότητα) για την αποδέσμευση των σχετικών κονδυλίων. Ο πρώτος εθνικός ενεργειακός κανονισμός (Κ.Εν.Α.Κ.) τέθηκε σε ισχύ μόλις το 2010 και η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζοντας ότι στη χώρα μας οι μηχανικοί δεν ήταν καταρτισμένοι επί του συγκεκριμένου αντικειμένου, υιοθετεί ως προαπαιτούμενο για την εγγραφή τους στα μητρώα την παρακολούθηση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και την πιστοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης μέσω εξετάσεων. Το γεγονός αυτό χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία, δηλ των μη καταρτισμένων μηχανικών, για παράταση της υποχρέωσης συμμόρφωσης με την Κ.Ο 2002/91/ΕΚ. Η κατάργηση της κατάρτισης και της πιστοποίησης αυτής, αποτελεί οπισθοδρόμηση και ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, διότι δύναται να θεωρηθεί μη εναρμόνιση με το πνεύμα της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ.
  2. Η απαίτηση επιτυχούς εξέτασης έχει αναβληθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις τέσσερις φορές, με την δικαιολογία του μη επαρκή αριθμού Ενεργ. Επιθεωρητών, όπως ακριβώς αναγράφεται και στην σχετική αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Αντίθετα οι συνεχείς παρατάσεις είναι αυτές που έχουν οδηγήσει σε μικρή συμμετοχή στις εξετάσεις, γεγονός που αποδεικνύεται περίτρανα, βλέποντας τον ρυθμό προσέλευσης των μηχανικών στις περιόδους πριν τις καταληκτικές ημερομηνίες που ορίζονταν από την κάθε παράταση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τον Ιούνιο πέτυχαν στις εξετάσεις 107 επιθεωρητές, πάρα την έντονη φημολογία νέας παράτασης ανεβάζοντας των αριθμό των πιστοποιημένων συναδέλφων στους 663.
  3. Με το άρθρο 53 του προς ψήφιση νομοσχεδίου προτείνεται η κατάργηση της κατάρτισης και της πιστοποίησης της γνώσης των ενεργειακών επιθεωρητών. Ως μοναδικό κριτήριο για την ένταξη στο μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών καθίσταται το επαγγελματικό δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης. Η εν λόγω τροποποίηση, πέραν των προβλημάτων που δεν λύνει, δημιουργεί επιπλέον τα εξής:
  4. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης συνυπογράφεται από δύο μηχανικούς, έναν που έχει γνώσεις και δικαίωμα υπογραφής επί των Αρχιτεκτονικών και έναν που έχει γνώσεις και δικαίωμα υπογραφής Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Η νομοθεσία συνεπώς αναγνωρίζει ότι καμία ειδικότητα από μόνη της δεν καλύπτει στο σύνολο το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης.
  5. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ανά ειδικότητα δεν είναι ξεκάθαρα και σε συνδυασμό με την επερχόμενη διευθέτησή τους με αναμενόμενο Προεδρικό Διάταγμα, θα περιπλέξει ακόμη περισσότερο το θέμα των ενεργειακών επιθεωρητών, εντάσσοντας τώρα στο μητρώο κάποιες ειδικότητες μηχανικών τις οποίες ενδεχομένως θα απεντάξει σε λίγους μήνες.
  6. Μεγάλος αριθμός καταρτισμένων συνάδελφων μηχανικών οι οποίοι έχουν ήδη καταρτιστεί στις διαδικασίες ενεργειακής επιθεώρησης καταβάλλοντας χρόνο και χρήματα, θα απολέσουν αδίκως το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων.
  7. Με βάση ενημερωτικό δελτίο του Buildings Performance Institute Europe που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2015, από τα 28 κράτη μέλη, τα 23 έχουν καθιερώσει υποχρεωτικές εξετάσεις, ενώ για 3 δεν υπήρχαν δεδομένα. Σε 13 από τις χώρες που έχουν υποχρεωτικές εξετάσεις, η πιστοποίηση έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια που ποικίλει από 3 έως 5 χρόνια και μετά τη λήξη της ο επιθεωρητής οφείλει να επανεξεταστεί. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν υποχρεωτικές εξετάσεις η πιστοποίηση δίνεται μέσω της επαγγελματικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, σε ειδικότητες μηχανικών που αφορούν στην ενεργειακή επιθεώρηση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικότητα των πολυτεχνικών σχολών που να δίνει τίτλους πτυχίων ενεργειακών μηχανικών , πχ όπως στην Γερμανία.
  8. Τον Οκτώβριο του 2016 επίκειται αναθεώρηση της Κ.Ο. 31/2010, και σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής Buildings Performance Institute Europe και σχετικές πληροφορίες, η διαδικασία Πιστοποίησης ή και Διαπίστευσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών θα γίνει ακόμα πιο αυστηρή για όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα αναθεώρηση του παρόντος νομοσχεδίου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Σύλλογος πρότεινε την  απόσυρση των άρθρων  52 έως 59 του νομοσχεδίου, τουλάχιστον μέχρι την επικείμενη αναθεώρηση της Κ.Ο. 31/2010 τον Οκτώβριο του 2016. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η ψήφιση των συγκεκριμένων άρθρων θα είναι τροχοπέδη στην ορθή αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας της χώρας και θα δημιουργήσει προβλήματα στην χρηματοδότηση έργων μέσω ΕΣΠΑ εάν θεωρηθεί ότι δεν εναρμονίζεται πλήρως με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ . Ο μόνος τρόπος διασφάλισης της ποιότητας των ενεργειακών επιθεωρήσεων είναι μέσω κατάρτισης, πιστοποίησης και ελέγχων.

Στο  σύνδεσμο ΕΔΩ μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση της επιτροπής. Στο 0:32:45 και στο 2:07:45 μπορείτε να δείτε τις τοποθετήσεις του Κώστα Λάσκου και Μιχάλη Χριστοδουλίδη αντίστοιχα.

 

σύνδεμος: Υπόμνημα Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ στην βουλή.

453